Rychnovský UNIPRINT příchází opět s raritou. Po Dějinách Rychnova nad Kněžnou od pravěku do 19. století, které tiskárna vydala loni, tentokrát připravila Rychnovský tiskařský betlém. „Když existuje Rychnovský