Jiří Novotný
GSM: +420 605 333 224
e-mail: redakce@rychnovinky.cz
 

Miloslav Dostálek
šéfredaktor, editor
e-mail:Miloslavdostalek@gmail.com