trendaro
REKLAMA

ŠKODA AUTO vysázela na Rychnovsku téměř 24 tisíc stromků a rozšířila jejich počet na více než 820 tisíc

Vedoucí závodu Kvasiny, Škoda Auto, Jiří Černý, starosta města Solnice, Jan Hostinský, sázení stromků na odpočívadle za obci Solnice, 24. Října, 2018.

Mladá Boleslav/Kvasiny, 9. listopadu 2018 – Okolí výrobního závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách má díky spolupráci s automobilkou téměř 24 000 nových stromků. Celkový počet sazenic vysazených v rámci projektu ŠKODA Stromky tak za dvanáct let dosáhl více než 820 000. Sazenice slouží k výsadbě nových porostů a alejí, ale také k náhradě poškozených úseků lesa a ke zvyšování biodiverzity. Rychnovský region je jednou ze tří oblastí v České republice, kde má ŠKODA AUTO své výrobní závody.

V rámci projektu ŠKODA Stromky aneb „za každý prodaný vůz ŠKODA v ČR, jeden vysazený strom“, došlo k vysázení nových sazenic nejen v Kvasinách, ale i v okolních obcích, jako je Solnice, Lupenice, Záměl, Dobruška nebo Opočno. Nejvíce mladých stromků zapustilo své kořeny v lesních porostech Orlických hor, které poškodila letošní větrná kalamita a které obhospodařuje Správa Kolowratských lesů. Za významné pomoci dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO, stážistů a studentů Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi bylo na Rychnovsku zasazeno téměř 24 000 sazenic.

„Projekt ŠKODA Stromky je další z řady společensko-ekologických aktivit, které se na Rychnovsku úspěšně realizují. Například letos na jaře se dobrovolníci v Kvasinách opět zapojili do projektu ,Ukliďme svět, ukliďme Česko‘, při kterém více než dvě stě účastníků kolem závodů v Mladé Boleslavi a v Kvasinách společně posbíralo přes sedm tun odpadu,“ připomíná Jiří Černý, vedoucí závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách.

Nová výsadba rozšířila počet zasazených stromů v letech 2007 až 2018 na téměř 820 000.
Nejvýznamněji se projekt ŠKODA Stromky věnuje ohroženým lokalitám v Krkonošském národním parku, kde k rozšíření biodiverzity a obnově porostů posloužilo již 154 tisíc sazenic.

Projektem ŠKODA Stromky se automobilka ŠKODA AUTO v roce 2007 zavázala za každé prodané auto v České republice vysadit jeden strom. V rámci grantového řízení společnosti jsou každým rokem přidělovány žadatelům finance na příslušný počet sazenic. Zaměstnanci všech poboček společnosti se díky tomu aktivně zapojují nejen do výsadby, ale i do vyhledávání vhodných lokalit.

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty v rámci strategie GreenFuture. Obnova lesů a krajiny obecně je nedílnou součástí této strategie zastřešující všechny environmentální aktivity ŠKODA AUTO. Příkladných hodnot dosahuje společnost ŠKODA AUTO od roku 2010 také v oblasti snižování spotřeby energií (o 33 %) a v omezení množství nevyužitelného odpadu na jeden vyrobený vůz (o 97 %). Na důsledné zavádění ekologických opatření v rámci strategie GreenFuture dohlíží specializované oddělení Green Office ŠKODA AUTO.

Visit Us On InstagramVisit Us On FacebookCheck Our FeedVisit Us On Twitter