Slavnostní finále Ekonomické olympiády 2018

Dne 21. června 2018 se konalo celorepublikové kolo Ekonomické olympiády pořádané Institutem ekonomického vzdělávání ve spolupráci s Českou národní bankou. Když jsem minulý rok v prosinci vyplňovala test školního kola Ekonomické olympiády, nikdy by mě nenapadlo, že se znovu dostanu do státního kola a nádherné budovy České národní banky. Nějakým zázrakem, štěstím a trochou samostudia se tak ale stalo.

Letošního druhého ročníku se zúčastnilo více než 10 000 studentů 235 škol ze všech krajů České republiky. Už jen postup do státního kola byl pro mě příjemným překvapením, protože od loňského ročníku se počet účastníků více než zdvojnásobil.

Mimo samotné testování jsem měla možnost zúčastnit se panelových diskuzí na téma trh práce 4.0 a vývoj ekonomiky z pohledu významných ekonomů. Slyšet názory osobností jako viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla a člena bankovní rady ČNB Tomáše Nidetzkého pro mě bylo cennou zkušeností.

Za přípravu, ať už cílenou pro účely olympiády nebo v rámci výuky na naší střední škole, děkuji svým učitelům ekonomických předmětů. Jmenovitě pak paní učitelce Nunvářové, která mě doprovázela celou soutěží včetně slavnostního finále.

Karina Babičová, Obchodní akademie T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí