fotograf
REKLAMA

O Kryštofa a Kryštůfka

Kdy:  27. ledna 2018 (sobota)
Druh soutěže :  pohárová soutěž ve společenském tanci
Účast v soutěži: dětské, mládež a dospělé taneční páry (pro začínající a mírně pokročilé, hobby pár, páry po tanečních, nemusí být registrované páry v žádném svazu, soutěž není určena pro registrované páry C, B, A, M a nemající vytančené finále v „D“)

Místo konání: Společenské centrum Rychnov n./Kn.
Pořadatel: Déčko – DDM Rychnov nad Kněžnou, TK Sollanc při DDM Rychnov n./Kn.,o.s. a ve spolupráci s Městem RK a za finanční podpory Královehradeckého kraje a dalších partnerů

Vedoucí soutěže: Mgr. Josef Solár
Porota: vedoucí zúčastněných klubů
Hudební doprovod: reprodukovaná hudba
Sčitatelé: Martin Buchta & členové TK Sollanc

Startovné : 60,- Kč za pár
Vstupné : 30,- Kč
Ceny: pro první tři páry v každé kategorii

Kategorie:
tř. D-mini – do 6 let – W, Po, CH
tř. Z – úplní začátečníci do 10 let – W, Po, CH, J
tř. D1 – do 9 let včetně – W, Po, CH, J
tř. D2 -do 11 let včetně – W, Po, CH, J
tř. J1 – do 13 let včetně – W, Q, Po, CH, J
tř. J2 – do 15 let včetně– W, Q, Po, S, CH, J
tř. E – taneční páry, které na podzim 2017
absolvovali taneční (poprvé) W, Po, CH, J
tř.H ( Dospělí-nad 15 let):
– STT: W, T, V, Q
– LAT: S, CH, R, J
tř.S ( Senioři-nad 35 let):
– STT: W, T, V, Q
– LAT: CH, R, J
Pozn.: Pořadatel si vyhrazuje právo slučovat kategorie.
Pár může tančit v kat. věkově vyšší. Startovné se platí jednou!

Časový harmonogram:
9.00 otevření sálu
9.00 prezence párů (každá končí 30 min. před
zahájením soutěže)
10.00 zahájení soutěže tř. D1, D2, D-mini, Z
12.00 zahájení soutěže tř. J1, J2
13.00 zahájení soutěže tř. E
14.00 zahájení soutěže tř. H – STT, H – LAT,
tř. S – STT, S – LAT,
16.00 předpokládaný konec soutěže
(podle počtu párů změna časového harmonogramu vyhrazena!!!)

Mnoho tanečních úspěchů přejí pracovníci Déčka v Rychnově nad Kněžnou a členové TK SOLLANC!